رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در آنکارا- ترکی - Protokoller
Protokoller
 KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
 
   
 

İran İslâm Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki mevcut coğrafî tarihî kültürel ve sosyal ilişkilere binaen, bu ilişkileri geliştirmek, genişletmek ve genel hatlarını tüm dünyaya sunmak amacıyla kültürel işbirliği, karşılıklı fikir ve bilgi alışverişinin gerekliliği ön görülerek, iki ülkenin milli güvenliğine, iç ve dış siyasetine aykırı olmamak ve iki ülkenin kanunları çerçevesinde, Gazi Üniversitesi’ne bağlı Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi ile Asitan-i Kutsi Rezevî’ye bağlı Horasan Tanıtma Merkezi arasında aşağıdaki maddeleri içeren bir Protokol düzenlenmiştir.Madde : 1

İki bilim merkezinin çeşitli bakımlardan ilgi alanına giren edebiyat, kültür, bilim adamları ve diğer konularda kitap, makale, risale, broşür, el yazması eserlere ait mikrofilm, mikro fiş ve CD, basılı, görsel, işitsel eserler ve tarihî araştırma belgelerinin fotokopilerinin karşılıklı mübadelesi.Madde : 2

Tarafların mutabakat sağlamaları halinde, Horasan Kültürü, Horasan Tarihi ve Horasan Ricali alanlarında ortak çalışmalar yapacaklardır.Madde : 3

Protokol çerçevesinde, tarafları ilgilendiren konularda kongre, sempozyum, panel ve seminerler düzenlenecektir.Madde : 4

Taraflar, yapılan çalışmaları izlemek ve bilgi alış verişinde bulunmak üzere karşılıklı heyetler görevlendirmeye çaba göstereceklerdir.Madde : 5

Tarafların kabul etmesi durumunda, karşılıklı heyet görevlendirilmesinde heyetlerin harcamalarını, gidiş-dönüş masraflarını, gönderen taraf; bulundukları ülkedeki iaşe ve ibate harcamalarını konuk eden taraf ödeyecektir.Madde : 6

Bu protokol imzalandığı tarihten itibaren geçerli sayılacak, taraflardan biri protokolü feshetmek isterse, karşı tarafı altı ay önceden yazılı olarak bilgilendirecektir.Madde : 7

Bu protokolün feshedilmesi veya değiştirilmesi durumunda başlatılmış olan ortak çalışmalar sona erdirilinceye kadar devam ettirilecektir.Bu protokol Ankara’da 27 Haziran 2001 tarihinde Türkçe-Farsça olarak iki dilde düzenlenmiş ve taraflarca imzalanmıştır.Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve
Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi
Horosan Tanıtma Merkezi
 
 


İran İslam Cumhuriyeti Ankara Kültür Müsteşarlığı 1993 ve 1995 ikili anlaşmasına uyarak İran Kültürünü Türkiye'de tanıtmaktadır ve iki ülkenin kültürel ilişkilerini geliştirilmesinde önemli adımlar atmayı umuyordur.

Adres: Gazi Osman Paşa Mahallesi, Reşit galip Cd. No:77, Çankaya, Ankara / Türkiye

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı


  irankulturevi@yahoo.com
 Tel: +90 312 448 0050