رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در آنکارا- ترکی - Kültürel Miras Kurumu
Kültürel Miras Kurumu
KÜLTÜR VE İSLÂMİ İLİŞKİLER KURUMU
 
   

(SÂZMÂN-I FERHENG VE İRTİBATAT-I İSLÂMÎ)İslâmî İran, büyük kültürel sermayelerine dayanarak dünya toplumları arasındaki tarihsel rolünü ifa etmek, günümüz dünyasındaki kültürel ve manevî mirasın korunmasına yardım etmek ve de İran'ı olduğu gibi tanıtmak üzere kendisini uluslararası düzeyde göstermeye mecbur hissetmiştir.

İran'da İslâm inkılabının zafer kazanmasının ardından ki, bu inkılap gerçekte kültürel bir inkılap idi, İslâmî İran, tarihsel rolünü üstlenerek muhtelif milletler ve ülkeler ile kültürel ilişkilerini geliştirmek ve derinleştirmek, ayrıca İran ve İslâm kültür ve medeniyetini dünyaya doğru bir şekilde sunmak amacıyla yeni bir döneme girdi.

Dünya halklarının ve özellikle Müslümanlar'ın İslâmî İran kültürüne ve inkılaptan sonra meydana gelen değişimlere olan anlatılamaz ilgisi İran'ın birçok kurumunu söz konusu ilgiye cevap vermesi yolunda çalışma yapmasına sebep oldu. Ülke dışındaki kültürel işlerde çalışan aktif kurumların çoğalması ve bu kurumlar arasındaki uyum eksikliği ülkenin kültürel sorumlularını ülke dışındaki kültürel çalışmalar için bir politika oluşturacak bir kurumun tesis edilmesine yöneltti.

İlgili Şura öneriyi inceledikten sonra söz konusu kurumun oluşturulmasını gerekli gördü. Yüksek Şura'nın da kurumun yönetmeliğini onaylamasının ardından Kültür ve İslâmî İlişkiler Kurumu ş.1374/m. 1996 yılında resmen göreve başladı.

Bu kurum ile tanışmak için aşağıdaki internet sitesine giriniz:

www.icronet.org


Bu sitede dikey ve yatay bağlantılar görülmektedir. Dikey bağlantıda aşağıdaki linkler görülmektedir:


1-"Kitabhane" (kütüphane) bağlantısı henüz aktif değildir.

2- "İntişârât" (yayınlar) bağlantısında Kültür ve İslâmî İlişkiler Kurumu'nun, Uluslararası El-Huda Yayınevi'nin ve İslâmî Düşünce Kurumu'nun yayınladığı dergi ve kitaplara yer verilmiştir.

3- "Hemâyiş" (konferans) bağlantısında çeşitli ülkelerde yapılacak olan ve daha önce yapılmış olan konferanslar hakkında bilgi mevcuttur.

4- "Hedemât" (hizmetler) bağlantısında "diyalog", "mektup gönderme", "Windows 98 öğretimi", "İngilizce öğretimi", "Almanca öğretimi","Aryanpur Sözlüğü", "internette arama", "istekte bulunma", "e-mail isteme" gibi kullanıcıların isteklerine yönelik linkler mevcuttur.

5- "Ruznâmehâ" (gazeteler) bağlantısında şu linkler bulunmaktadır:

"Ruznâmehâ-i Farsî" (Farsça gazeteler) bağlantısında Hemşehrî, İran, Cumhuri-i İslâmî v.b. gibi İran gazetelerine,

"Ruznâmehâ-i Latinî" (Latin dilinde çıkan gazeteler) bağlantısında Guardian, The Washington Times ve The New York Times gibi Batı gazetelerine ve

"Ruznâmehâ-i Arabî" (Arapça gazeteler) bağlantısında El-Hayat, El-Cezire ve El-Vifâk gibi Arap gazetelerine yer verilmiştir.

6- "Der Bâre-i Mâ" (Bizim hakkımızda) bağlantısı Kültür ve İslâmî İlişkiler Kurumu'nun tarihçesi, görevleri, amaçları ve başlıca birimleri hakkında bilgi verir. Bu bilgileri özet olarak şu şekilde aktarabiliriz:

Kültür ve İslâmî İlişkiler Kurumu ş. 1374/ m. 1996 yılında kurulmuş olup şu anki başkanı Sayın Huccet'ül-İslâm Muhammedî Irakî'dir. Kurumun hedefleri;

- Muhtelif ülke ve milletlerle ve özellikle Müslümanlarla kültürel ilişkilerin ilerletilmesi ve güçlendirilmesi,

- İran İslâm Cumhuriyeti'nin diğer ülke ve kültürel kurumlarla olan kültürel ilişkilerini düzenleyip güçlendirmek,

- İslâmî usul uyarınca Müslümanlar'ın vahdeti için zemin hazırlamak,

- Ehl-i Beyt mektebinin inanç, fıkıh ve ahlak alanlarında doğru bir şekilde tanıtmak,

- İran İslâm İnkılabı'ndan kaynaklanan manevî, fikrî ve sosyal değişimleri göstermek,

- İlahî dinlere mensup alim ve topluluklarla diyalog kurmaktır.

7- "Temas bâ Mâ" (Bizimle irtibat) bağlantısı kurum personeline ait e-mail adreslerinin bir listesini içermektedir.

8- "Porseş ve Pasuh" (Soru ve Cevap) bağlantısı "İran", "İslâm", "Kültürel İlişkiler" ve "Çeşitli" konularda sorulan soruları ve cevapları içermektedir.


Yatay bağlantıda aşağıdaki linkler görülmektedir:


1- "İslâm" bağlantısı "İslâm İnkılabı", "İslâmî Maârif", "İslâm Mezheplerinin Yakınlaştırılması", "Ehl-i Beyt Mektebi", "Dinler", "İslâmoloji Enstitüleri" ve "Kaynak Tanıtımları" linklerine sahiptir.

2- "İran" bağlantısı "İran Hakkında", "İslâm İnkılabı", "Fars Dili ve Edebiyatı", "Ülke Dışındaki İranlılar", "İranoloji Enstitüleri", "İran Gezisi" ve "Resim ve Fotoğraf" linklerine sahiptir.

3- "Nemâyendegihâ-i Ferhengî" (Kültürel Temsilciler) bağlantısında İran'ı Avrupa, Amerika, Asya, Afrika ve Okyanusya'da temsil eden müsteşarlıklar ve bu müsteşarlıklara ait internet siteleri tanıtılmış, ayrıca "Goftegu-i Temeddunhâ" (Medeniyetler Arası Diyalog) merkezinin sitesine yer verilmiştir.

4- "Sâzmân Der Ayine-i Resânehâ" (Basın Aynasında Kurum) bağlantısı kurumun basına yansıyan faaliyetlerini içermektedir.

5- "Menâbi-i Mutalaatî" (Kaynak Eserler) bağlantısı henüz aktif değildir.
 
 


İran İslam Cumhuriyeti Ankara Kültür Müsteşarlığı 1993 ve 1995 ikili anlaşmasına uyarak İran Kültürünü Türkiye'de tanıtmaktadır ve iki ülkenin kültürel ilişkilerini geliştirilmesinde önemli adımlar atmayı umuyordur.

Adres: Gazi Osman Paşa Mahallesi, Reşit galip Cd. No:77, Çankaya, Ankara / Türkiye

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı


  irankulturevi@yahoo.com
 Tel: +90 312 448 0050