رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در آنکارا- ترکی - İstanbul Üni.Farsça Kürsü
İstanbul Üni.Farsça Kürsü
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ’NÜN TARİHÇESİ
 
   

 II. Dünya Savaşı sırasında Almanya’dan Türkiye’ye iltica eden şarkiyatçı bilim adamı Helmut Ritter, 1938 yılında Ahmet Ateş ile birlikte İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olarak Şarkiyat Enstitüsü’nü kurmuşlardır.

Yine eski adıyla Dârülfünûn olan Edebiyat Fakültesi’nde 15 Ağustos 1900’de yapılan düzenlemede hazırlanan ders programında yer alan Arap Edebiyatı ve Fars Edebiyatı dersleri, 1938 yılından itibaren Helmut Ritter’in katkılarıyla Arap-Fars Filolojisi adıyla tek kürsü içinde verilmeye başlanmıştır. 1963 yılından itibaren iki ayrı kürsü halinde faaliyet göstermeye başlayan bu bölüm, bu öğretimini 1981 yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun yürürlüğe girişine kadar Arap Filolojisi, Fars Filolojisi ve Pakistan Kültürü kürsülerince sürdürmüş, 1994 yılında da Urdu Dili ve Edebiyatı’nı bünyesine katarak bugünkü şeklini almıştır.

Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın amacı Farsça öğretiminin yanısıra Fars edebiyatının klasik ve modern dönemleriyle ilgili araştırmalar yapmak, bu dilde yazılmış kaynaklarda yer alan Türk tarihine ve kültürüne ait bilgileri inceleyip derlemek ve yayınlamaktır. Bu anabilim dalından mezun olan öğrencilere Fars Dili ve Edebiyatı filologu ünvanı verilmektedir.

Lisans öğretiminin yanısıra Yüksek Lisans ve Doktora programları da açılmaktadır.

Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndaki öğretim halen 4 öğretim üyesi tarafından yürütülmektedir:
Prof. Dr. Mehmet Kanar
 
   

Doç. Dr. Mustafa Çiçekler

Doç. Dr. Ali Güzelyüz

Dr. Güller Nuhoğlu
 
 


İran İslam Cumhuriyeti Ankara Kültür Müsteşarlığı 1993 ve 1995 ikili anlaşmasına uyarak İran Kültürünü Türkiye'de tanıtmaktadır ve iki ülkenin kültürel ilişkilerini geliştirilmesinde önemli adımlar atmayı umuyordur.

Adres: Gazi Osman Paşa Mahallesi, Reşit galip Cd. No:77, Çankaya, Ankara / Türkiye

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı


  irankulturevi@yahoo.com
 Tel: +90 312 448 0050