بناهاي تاريخي و فرهنگي

بهترين ده بناي فرهنگي تركيه1- آياصوفيه :
 ده هزار كارگر در پنج سال آن را بنا كردند.


بناي آيا صوفيه كه در ميدان سلطان احمد استانبول قرار دارد يكي ازبزرگترين اثرهاي تاريخي دوران بيزانس است و در زمان كنستانتينوس اول بنا شده است. اين بنا كه ستون بندي آن چوبي بود در 15 شوبات 360 افتتاح شد اما درجريان شورش عليه دولت تماما سوخت. اين بنا مجددا بدست تئودوزيوس دوم احداث و درس ال 415 مجددا افتتاح شد. در دوران جاستينيانوس اول بدنبال يك شورش عليه دولت مجددا دستخوش حريق شد. براي بازسازي بنا دو معمار به نامههاي ايسيدوروس (از ميلتوس يا سوكلي فعلي) و آنتييوس (از تراللس يا آيدنلي فعلي) ماموريت يافتند. بنا با كار 10 هزار كارگر در طول پنج سال و تحت نظر 100 استاد باشي تكميل شد و به تاريخ 27 آراليك 537 افتتاح شد. بنايي كه امروزه در سال پذيرايي صدها هزار نفر توريست داخلي و خارجي است، در سنوات بعد از آن تاريخ نيز مكرر بازسازي شده است. اين بنا كه به مدت 916 سال بعنوان كليسا از آن استفاده شده است پس از فتح استانبول به مسجد تغيير يافت. اين مسجد به مدت 481 سال در دوران عثماني ها فعال بود. آيا صوفيا بعدا با اضافه شدن بناها ، مناره ها و بازسازيها در سال 1935 به موزه تبديل و در خدمت توريسم قرار گرفت. موزه هر روز از ساعت 9:30 الي 16:30 براي بازديد علاقه داران باز است . ميدان سلطان احمد./ استانبول
 
2- موزه موزائيك آنتاليا :
 
يكي از موزه هاي بسيار معروف موزائيك دنيا


يكي از مكانهايي كه مورد توجه كساني است كه ميخواهند از زندگي روزمره گذشته اطلاعاتي كسب كنند. بويزه موزائيكهاي اين موزه موزائيك در يك حد اعجاب آوري و زيبايي نشانه هايي از زندگاني دوران دوم باستان را دارا بوده و بخوبي حفظ شده است. اين موزائيك (نشان ميدهد كه تير شكار حيوانات چطور ساخته مي شد . اشعاره فصول سال و قهرمانهاي آنان كي بوده است. همچنين در اين موزه آثاري از دورن هيتيتها و اسور بصورت قلم كاري روي سنگ ، طلا و آثار ساخته شده و از جنسهاي مختلف وجود دارد.

قسمتي از موزائيك ها تخريب شده است اما اين سبب نمي شود كه اين موزه جزو موزه اي برتر موزائيك دنيا نباشد. يكي از موزائيكهاي غير قابل قيمت گذاري اين موزه موزائيك فصول سال ساخته شده به سال 200 ميلادي است.

بدليل كبمود جا بسياري از آثار چيني هنوز در معرض ديد قرار داده نشده است. اين موزه بجز روزهاي دوشنبه هر روز از ساعت 8:30 الي 16:30 براي بازديد علاقه مندان باز است. ورود پنج ميليون و با تخفيف 5/1 ميليون است . تلفن: 2146867-326 0.
 
3- مترو پوليس : قصبه مادر مقدس (Ana tanrıca kentı)

حدود 725 سال قبل ازميلاد مسيح در متروپوليس تحت نام قصبه مادر مقدس بنا شده است. در دوره پاياني هلنستيك دوران طلا را از سر گذرانده ، در دوران آگوستوس ،امپراتوري روم، بر روي آن صليب هاي خارجي قرار گرفته ودردوران بيزانس مركز روانشناسي شده است. در حفاريهاي متروپوليس از سال 1989 به اين طرف مطالب بسيار مهمي در مورد تاريخچه اين بنا بدست آمده است.

در زير طبقات ساخته شده در دوران هيلنستيك بيزانس ، توام با لوازم مربوطه به دوران آركياك و زئومتريك تكه اي مربوط به دوران پيش از تاريخ بدست آمد. وسايل سراميك بدست آمده مربوط به دوران آركياك و زلومتريك در آكراپول ، قدمت اين بنا را به 725 قبل از ميلاد مسيح مي رساند. متروپوليس در جنوب ازمير در روستاي يني كوي از توابع ايلچه توربانلي واقع است. از ازمير و توربالي باميني بوس به يني كوي مي روند. با اتومبيل شخصي از اتوبان ازمير در راه توربالي وارد شده و به سمت يني كوي ادامه مسير دهيد به مترو پوليس خواهيد رسيد
4- آيزانويي Aızanoı (cavdarhısar. Kutahya)

شهر ثروتمند امپراتوري روم
اين شهر كه در دوران اوليه بيزانس مركز روانشناسي بوده است ، در دوران امپراتوري روم با صنعت پشم بافي و شراب سازي توسعه و شهر ثروتمندي شد. اولين حفاريهاي علمي در آيزانوئي به سال 1926 از طرف انستيتو آركئولوزي (باستانشناسي) آلمان شروع شد. بدون شك مهمترين بناي آيزانويي مقبره زئوس است. اين بنا بلحاظ معماري در آنادولو بي همتاست. امروزه گالريها و بازراچه ها در زير باغچه هاي حياط ها نظير يك رويا پا برجاست. در باغچه مقبره سنگ هاي مزارها كه هر كدام به شكل .... و كوره طراحي شده اند توجه بازيد كنندگان را به خود جلب مي كنند. اسم مقبره قهرمان افسانه اي بنام آزان از بهم پيوستن پري آبها اراتو وخانه افسانه اي پادشاه آدكاس بوجود آمده و درطول زمان به آيزانو تغيير يافته است. اين ثار تاريخي در 57 كيلومتري مركز شهر كوتاهيا واقع است.

تلفن مديريت اين اثر: 2236213 – 0274 و فاكس : 2235513 – 274 0
 
5- ماردين – نمايي از معماري سورياني

در تركيه محل هائي كه سورياني كه ساليان درازي در آنجا زيسته اند ماردين و ميديات هستند. اين منطقه كه صدها سال وطن سورياني ها بوده است با اشكال زئومتريك دوست داشتني، بناهاي طراحي شده از تركيب سنگ و گياهان ، و كوچه هاي سايه دار دراز و پله اي كه به شكل موازي به جاده اصلي ختم مي شوند . از زيبائي معماري سورياني اين شهر است كه سنگ نيز در آن كاربرد يافته است. نماهاي سنگي در ماردين رو به نابودي است و با جنگ چند استاد كار هنوز پا برجاست. يكي از مهمترين علل نابودي اين اثر هنري كوچ سورياني از اين منطقه به خارج از تركيه در حوالي سالهاي 1900 است.

تلفن مديريت فرهنگي اين 2122852 – 0482

تلفن مديريت توريسم اين 2127406 - 0482

از ديار بكير به ماردين 96 كيلومتر است. از استانبول به ماردين 1448 كيلومتر و 15 ساعت راه با اتوبوس است.
- هاتوشاش Hattusas

« پايتخت امپراتوري»

اين شهر در دوران برتر در بوغاز كوي بدست ساكنين يعني هاتيلر بنا و بعدا به دست هيتيتلر افتاده است. مي توان در شمال مقبره بزرگ بازمانده هايي از آثار دوران هاتي ها را ديد. براساس قديمي ترين سند بدست آمده در بوغازكوي از دوران هيتيتها اين بنا در سال 180 قبل از ميلاد بدست پادشاه شهر كوسارا آنيتا ويران شده است. اما براساس يك نامه اي بدست آمده از دوران هامورابي مدت كوتاهي پس از مرگ پادشاه آنيتا ، هيتيتها به منطقه هاتوشا آمده و اسم آنجا را براساس زبان خودشان هاتوشاش گذاشته اند. آنيتا ، پادشاه شهركوسارا كه شهررا ويران كرده بود گفته بود


: « كه اگر پادشاه بعد از من درهاتوشا جايگزين شود از طرف خداي طوفان مورد حمله قرا رخواهد گرفت » و بدين ترتيب شهر را نفرين كرده بود. در 45 كيلومتري چوروم در 34 كيلومتري بوغازكوي و 210 كيلومتري آنكارا واقع است واز طريق زميني از آنكارا 5/2 ساعت راه دارد.
 
7- ايزنيك : شهر موزه ميراث دوران هيلينستيك

نظير تمام شهرهاي ديگر هلنستيك ، ايزنيك نيز اثر طراح شهرها و معمار مشهور هيپودوموس است. ايزنيك در دوران گسترش مسيحيت جزو شهرهاي پيشتاز محسوب مي شود. اين اثر تاريخي كه در آنادولو جزو مهمترين آثار رومياست مهمترين بناي باقيمانده از دوران بيزانس است كه كليساي محل جمع شدن 7 مشاور سوفيا مي باشد. بدنبال فتح قلعه هاي اطراف شهر بدست عشيرت كايي بويو ، اميد فرمانده نيكارا از بيزانس قطع شده و درسال 1331 ايزنيك به اورهان بي تسليم مي شود وشهر يك مدتي مركز آقايي بوده است. اورهان بي بعدا از طرف كارا خليل پاشا بعنوان كدخداي ايزنيك منصوب شد و ايزنيك دراين دوره بصورت يك مركز علمي در آمد. اسم شهر كه قبلا نيجه (نام گل) بوده بعدا از طرف تركها به ايزنيك تغيير يافته است .

جاده موزه ، ايزنيك ، بورسا

تلفن : 7571027 – 0224 ، هر روز از ساعت 8 الي 30/16 باز است . وروديه يك ميليون لير


8 – آسوس : 2000 سال بعد نيز پابرجاست و از آن استفاده مي شود.

بناي تئاتر آنتيك آسوس بدنبال چهار سال فعاليت و تلاش هويدا شد. در مناطق حفاري شده فكروپول سفال و جعبه هاي متعلق به صداي پنج و ششم قبل از ميلاد در قبور يافت شد. باقيمانده هاي انسانهاي داخل مزار و هداياي داخل مزارها به موزه چان قلعه تسليم شد. پس از 2000 سال از بناي تئاتر به منظوراستفاده مجدد در سال 1996 بازسازي و ظرفيت آن 1500 نفر است. بازسازي موزائيكها ، سقف و ستونهاي زير مقبره آتفا هنوز هم ادامه دارد. آسوس كه بدنبال حفاريهاي سال 1995 پديدار شد در تاريخ 26 ايلول 1998 بعنون محل اپرا و باله ويزه دولت به مجموعه هاي فرهنگي و هنري اضافه شد.

آسوس در فاصله 400 كيلومتري استانبول ، 300 كيلومتري بورسا ، 270 كيلومتري ازمير و 100كيلومتري چاناك قلعه قرا ر دارد.
 
9- برگاما : قرار گاه نظامي برخي دورانها

تاريخ شهر برگاما در حوزه بكير چاي به حدود 3000سال پيش از ميلاد مي رسد.اسكندر به دويست و سيزده سال استقلال پرسها خاتمه دارد و تاريخ برگاما تغيير يافت . پس از مرگ اسكندر زنرال او لي سي ملخوس اين شهر را به شكل يك اردوگاه نظامي در مي آورد. تاريخ برگاما پر از فتوح در جنگ عيه گالاتها و سوري ها است.

مقبره آتفا پر است از بناهاي ياد بود اين پيروزيها ، كتابخانه بنا شده در زمان ايومنس دوم حاوي كتابهاي معروفترين دانشمندان آن زمان ارسطو و تئوپنيروستو است كه از كتابخانه هاي باستاني شناخته شده دنياست. قديمي ترين مقبره شناخته شده برگاما، مقبره آتناست كه مربوط به چهار صد سال پيش از ميلاد مسيح است. مقبره هائي كه امروز فقط پايه هاي آنها باقي است زمانهايي محل نمايش كلكسيون هاي هنري پادشاهان برگاما ، اشياء وقفي و سلاحهاي دشمنانشان يعني گالاتها بود.

برگاما از استانبول 550 كيلومتر ، از آنكارا 530 كيلومتر فاصله دارد. ميتوان از استانبول از طريق قايق و باندريها به آنجا رسيد. فاصله باندريما تا باليكسير 250 كيلومتر است .10- مقبره آپولون سمينتئوس Apollon Amıntheus Tapınagı

موزه زمستانها بسته است ولي مقبره هميشه باز است

مقبره آپولون سمينتئوس كه در گل پينار چاناك قلعه واقع است ، اثر مهمي چه از جهت معماري آن و چه از جهت هيكل تراشهاي آن است. پروزه بازسازي بنا واطراف مقبره از سال 1998 شروع و ادامه دارد. پروزه را پروفسور دكتر جوشكون اوز گونل استاد باستانشناسي دانشكده زبان ، تاريخ و جغرافياي دانشگاه آنكارا اجرا مي كند.

بدنبال حفاريهاي سال 1866 مقبره همينطوري رها شده و بر روي آن كارخانه روغن زيتون بنا شده است و بعنون باغچه از حوزه مقبره استفاده شده و مرمرها بعلت شستشوي مكرر سفيد شده و حكاري هاي آنها از بين رفته است.

مقبره آپولون سمينتئوس گل پينار در طول سال براي ديدار عموم باز است .اما موزه مقبره فقط در طول كارهاي باستانشناسي در تابستان از ساعات 6:30 الي 19:30 براي بازديد باز است.

 
 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 6279 | بازدید امروز : 204 | کل بازدید : 2129047 | بازدیدکنندگان آنلاين : 2 | زمان بازدید : 3.2912 

نشانی: ترکیه، آنکارا، محله غازی عثمان پاشا، خیابان رشید غالب، شماره 77

رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

Gazi Osman Paşa Mahallesi, Reşit galip Cd. No:77, Çankaya, Ankara / Türkiye 

  irankulturevi@yahoo.com
 Tel: +90 312 448 0050